◈ Season 2 – Episodes ◈

Kelly Thompson

The Book Break | Season 2 Episode 24

Tamara K Anderson

The Book Break | Season 2 Episode 23

Christopher Ruocchio

The Book Break | Season 2 Episode 22

Traci Hunter Abramson

The Book Break | Season 2 Episode 21

Elizabeth and DJ Densley

The Book Break | Season 2 Episode 20

2019 Recap

The Book Break | Season 2 Episode 19

Jerry Borrowman

The Book Break | Season 2 Episode 18

Jody Lynn Nye

The Book Break | Season 2 Episode 17

Chad Morris

The Book Break | Season 2 Episode 16

Thal Dixon

The Book Break | Season 2 Episode 15

David Baldacci

The Book Break | Season 2 Episode 14

Maurice Harker & Karen Broadhead

The Book Break | Season 2 Episode 13

Annette Lyon

The Book Break | Season 2 Episode 12

Keith R.A. Decandido

The Book Break | Season 2 Episode 11

Gregg Luke

The Book Break | Season 2 Episode 10

Edward Savio

The Book Break | Season 2 Episode 9

Michaelbrent Collings

The Book Break | Season 2 Episode 8

Brian Lee Durfee

The Book Break | Season 2 Episode 7

Michelle Cori

The Book Break | Season 2 Episode 6

Mark Leslie

The Book Break | Season 2 Episode 5

R. Christian Bohlen

The Book Break | Season 2 Episode 4

Rick Riordan

The Book Break | Season 2 Episode 3

Timothy Zahn

The Book Break | Season 2 Episode 2

Dan Wells

The Book Break | Season 2 Episode 1