◈ Season 5 – Episodes ◈

Loading

Author Mel Todd

The Book Break | Season 5, Episode 35

Loading

Author Heather B. Moore

The Book Break | Season 5, Episode 34

Loading

Author Lisa Luckett

The Book Break | Season 5, Episode 33

Loading

Editor and Author Lyn Worthen

The Book Break | Season 5, Episode 32

Loading

Narrator Wes Tanner

The Book Break | Season 5, Episode 31

Loading

Author Melissa Dalton Martinez

The Book Break | Season 5, Episode 30

Loading

Author Julie Murphy

The Book Break | Season 5, Episode 29

Loading

Author Adam Gaffen

The Book Break | Season 5, Episode 28

Loading

Author Frank L. Cole

The Book Break | Season 5, Episode 27

Loading

Editor Constanza Ontaneda

The Book Break | Season 5, Episode 26

Loading

Author Joshua Benaim

The Book Break | Season 5, Episode 25

Loading

Author Debby Irving

The Book Break | Season 5, Episode 24

Loading

Author Serena Valentino

The Book Break | Season 5, Episode 23

Loading

Erin Washington

The Book Break | Season 5, Episode 22

Loading

Narrator Scott Brick

The Book Break | Season 5, Episode 21

Loading

Author Nicola Yoon

The Book Break | Season 5, Episode 20

Loading

Author Julianne Donaldson

The Book Break | Season 5, Episode 19

Loading

Author Kevin J Anderson

The Book Break | Season 5, Episode 18

Loading

Author Mackenzi Lee

The Book Break | Season 5, Episode 17

Loading

Author and Publisher Deborah Kevin

The Book Break | Season 5, Episode 16

Loading

Author Mark Leslie Lefebvre

The Book Break | Season 5, Episode 15

Loading

Author Sandra Montanino

The Book Break | Season 5, Episode 14

Loading

Author Robert Beatty

The Book Break | Season 5, Episode 13

Loading

Family Outdoor Book Author Mary Kay Carson

The Book Break | Season 5, Episode 12

Loading

New York Times Bestselling Author Maureen Johnson

The Book Break | Season 5, Episode 11

Loading

Inspirational Author Leta Greene

The Book Break | Season 5, Episode 10

Loading

Author Cleo Wade

The Book Break | Season 5, Episode 9

Loading

Author Cleo Wade

The Book Break | Season 5, Episode 8

Loading

Middle-Grade Author Hena Khan

The Book Break | Season 5, Episode 7

Loading

Author Dr. Joseph Q. Jarvis

The Book Break | Season 5, Episode 6

Loading

Publisher & Children’s Author Denene Millner

The Book Break | Season 5, Episode 4

Loading

Historical Romance Author Darryl Harris

The Book Break | Season 5, Episode 3

Loading

Middle Grade Author Monique Bucheger

The Book Break | Season 5, Episode 2

Loading

Christian Adventure Author Steve Dunn Hanson

The Book Break | Season 5, Ep 1